Fietsplan

Fietsplan en de werkkostenregeling: Hoe zit het?

U hebt er vast al wel eens van gehoord of misschien heeft u er al wel eens gebruik van gemaakt; het fietsplan. Al sinds 1995 kunt u via uw werk voordelig een fiets bestellen en deze met uw brutoloon terug betalen. Werkgevers die al gebruik maakten van deze regeling kunnen dat met de komst van de werkkostenregeling gewoon doorzetten. Het fietsplan blijft namelijk op soortgelijke manier mogelijk.

Voor een werknemer zal er weinig veranderen, u kunt nog steeds op dezelfde manier een fiets via het werk bestellen als voorheen. Het verschil achter de schermen is dat het fietsplan is vervangen door de werkkostenregeling. Concreet houdt dit in dat er voor de werknemer niets verandert, maar dat het voor de werkgever makkelijker wordt gemaakt!

Waar het eerst nog aannemelijk moest zijn dat de werknemer de fiets echt voor het woon-werkverkeer gebruikte en dit ook nog voor minimaal 50% van de tijd deed, vervalt deze verplichting onder de werkkostenregeling volledig. Het enige waar een werkgever voor moet zorgen is dat deze binnen de forfaitaire ruimte van de WKR blijft.

Dus wilt u een fiets van de zaak bestellen? Informeer dan gerust bij uw werkgever.

 

Een fiets met belastingvoordeel vanaf 1 januari 2015  

Per 1 januari 2015 treedt de Werkkostenregeling ( WKR )  in werking, alle afzonderlijke regels voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen komen dan onder een regeling te vallen: de werkkostenregeling. De werkgever mag – binnen de WKR – 1,2 % van haar totale brutoloonsom gebruiken voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan haar werknemers. Daar valt de “fiets van de zaak” ook onder. Met de introductie van de WKR is een aantal belangrijke basisregels met betrekking tot secundaire arbeidsvoorwaarden gewijzigd:

 

  • Alle aparte regels voor het onbelast verstrekken en vergoeden vervallen. Het onbelast verstrekken en vergoeden van secundaire arbeidsvoorwaarden valt per 1 januari 2015 onder de WKR.
  • de kosten van de aanschaf van secundaire arbeidsvoorwaarden vallen binnen het WKR budget ( 1,2% van de totale brutoloonsom )
  • de wergever bepaald – zoals gewend- het aanbod van secundaire arbeidsvoorwaarden, maar nieuw is dat de werkgever ook bepaalt welke bedragen daarvoor worden aangewend, wie hiervoor in aanmerking komt en hoe vaak de aanschaf gedaan mag worden. De werkgever kan dus een fiets van de zaak blijven aanbieden aan haar werknemers

 

De Gevolgen

Wat zijn de gevolgen voor het fietsplan als een werkgever de regel van de WKR volgt? Het huidige fietsplan vervalt dan. Maar dat betekent niet dat hiervoor geen andere mogelijkheden zijn. In plaats van het fietsplan kan de werkgever zonder verdere beperkingen een fiets vergoeden of verstrekken aan zijn werknemers. Dit moet wel gebeuren binnen het budget van 1,2% van de totale brutoloonsom. Aan de fiets worden geen nadere eisen gesteld. Het mag dus ook een elektrische fiets of elektrische scooter zijn. De werkgever kan zelf bepalen hoe vaak hij een fiets beschikbaar wil stellen, de hoogte van de aanschafprijs, type fiets of de aard van het gebruik. Een werkgever kan dus ook de keuze maken om de huidige afspraken die hij nu met u heeft in stand te laten. Het aantal dagen dat u met de fiets naar het werk reist is niet meer van belang binnen de WKR.

Veelal zal een werkgever binnen de WKR een fietsbudget gaan vast stellen. Bijvoorbeeld 20% van de ruimte van de WKR wordt benut voor het beschikbaar stellen van fietsen. De werkgever kan bepalen dat een deel van de werknemers wel recht hebben op een fiets en een deel niet. Uiteraard moet dit wel kloppen met de arbeidsvoorwaarden.

Tip:  informeer vooraf bij uw werkgever of hij binnen de WKR een fiets beschikbaar wil stellen en of er nog ruimte is?

 

Andere Oplossingen?

Bij werknemers die minder dan 30 kilometer van het werk wonen, is het mogelijk om de fiets buiten de WKR te houden. Er kan dan gebruik worden gemaakt van de onbenutte reiskostenvergoeding. De fiets kan dus prima buiten de WKR worden gehouden door gebruik te maken van een netto reiskostenvergoeding i.c.m. een renteloze personeelslening. 

Voorbeeld

Een werknemer woont 7 kilometer van zijn werk. Door de werkgever wordt geen vergoeding voor de reiskosten betaald. De werknemer zou een onbelaste reiskostenvergoeding kunnen krijgen van € 569,24 (214 werkdagen * 14 kilometer * € 0,19). De werknemer zoekt een fiets uit van € 700. Het bedrag van € 700 mag verrekend worden met het bedrag van de reiskostenvergoeding waar de werknemer wel recht op heeft, maar niet uitbetaald krijgt. Op het budget van de werkgever drukt nu geen € 700 maar ‘slechts’ € 130,76 (€ 700 minus € 569,24). Het bedrag van € 569,25 wordt aan de werknemer als renteloze lening versterkt, die jaarlijks wordt afgelost d.m.v. de nog niet uitbetaalde reiskostenvergoeding.TerugDeel het met uw vrienden!


Onze fietsmerken

Batavus
BSP
Dolly
Ebike Das Original
Klever
Kreidler
Loekie
Noxon
Qwic
Sparta
Victoria